Unitrade Lubricants

Bursa Lubrifiantilor Ulei auto Iasi reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Bursa Lubrifiantilor - Iasi - Ulei auto.


 SC UNITRADE LUBRICANTS SRL deţine resursele materiale şi umane necesare bunei desfăşurări a activităţilor menţionate, asigurând:
depozitarea corespunzătoare, livrarea promptă şi în condiţii sigure a lubrifianţilor Mol si Shell către beneficiarii acestora, suportul tehnic necesar clienţilor săi, servicii de cea mai bună calitate efectuate în cadrul punctului de SERVICE RAPID (aprovizionarea, în regim de urgenţă, dacă este cazul şi suport permanent în satisfacerea cerinţelor clienţilor săi).
Având capacităţile de producţie în Ungaria, Austria şi Germania, societatea este autorizată de către SC MOL ROMANIA PP să promoveze şi să distribuie în aria menţionată marca şi produsele Mol si Shell., garantând calitatea şi performanţele produselor oferite şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din contractele de furnizare.
Specificăm că toate produsele Mol si Shell sunt fabricate în conformitate cu normele internaţionale de asigurare a calităţii ISO 9001 şi ISO 9002 fiind însoţite de documentaţia necesară pentru atestarea calităţii.

Asistenţa tehnică este asigurată gratuit, prin intermediul departamentului tehnic, de către personal atent selecţionat şi bine instruit, ce pune la dispoziţia clienţilor o documentaţie completă pentru fiecare tip de produs (certificate de analiză/ conformitate, fişe tehnice, avize sanitare) şi oferă sprijinul tehnic solicitat.

  Distributie lubrifianti auto si industriali, vaseline industriale

 DEPOZIT situat în incinta SC VEL PITAR SA – asigură depozitarea şi manipularea în bune condiţii a produselor comercializate şi realizarea stocurilor necesare în vederea onorării prompte a comenzilor primite.
 MIJLOACE DE TRANSPORT PROPRII: autoutilitare şi autoturisme – in numar de 11, utilizate pentru deplasarea eficientă în teren, aprovizionarea cu marfă şi livrarea promptă a acesteia direct beneficiarilor.

 Consultanta tehnica in domeniul lubrifiantilor

PERSONAL CALIFICAT – asigură buna desfăşurare a întregii activităţi corespunzătoare fiecărui departament: management, marketing, suport tehnic, flux informaţional, finanţe-contabilitate, personal, transport – distribuţie.
SUPORT TEHNIC – documentaţie şi personal instruit atât pentru DEPARTAMENTUL LUBRIFIANŢI , cât şi pentru cel de SERVICE RAPID

Servicii

  • Distributie Lubrifianti auto si industriali, vaseline industriale
  • Service auto rapid
  • Consultanta tehnica in domeniul lubrifiantilor